• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://twitter.com/
    • Doç.Dr.Serhat Nasıroğlu Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Bilimsel Faaliyetler

Doç.Dr. Serhat NASIROĞLU

Çocuk ve Ergen Psikiyatrsiti, Tıp Hekimi

Associate Professor Child and Adolescent Psychiatrist, M.D

Uluslarası ve Ulusal Bilimsel Yayın Listesi

1.Nasiroglu S, 1 Tahiroglu AY, Avci A, Celik GG, Öztürk Z. Inpatient treatment of abused children and adolescent. Anatolian Journal of Psychiatry. 2012; 13:285-291

2.Özdemir.O, Özdemir.PG, Kadak.MT, Nasiroglu S.  Personality Development. Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):566-589

3. Kadak MT, Nasıroğlu S, Boysan M, Aydın A. Risk factors predicting posttraumatic stress reactions in adolescents after 2011 Van earthquake. Comprehensive Psychiatry 2013; 54:982–990.pii:S0010-440X(13)00095-3.doi:10.1016/ j.comppsych.2013.04.003.

4.Nasiroglu S.  Residential Treatment Centers for Child Abuse. Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):67-78 doi: 10.5455/cap.20131231120555  

5.Nasiroglu S. Shared psychotic disorder  a case report. Cukurova Medical Journal 2014; 39 (3):636-640.

6.Çeri V, Nasiroglu S. (2015). Psikiyatrinin penceresinden göç ve sağlık. SD Dergisi,35, erişimadresi: http://www.sdplatform.com/Dergi/875/Psikiyatrinin-penceresinden goc-vesaglik.aspx

7. Nasıroglu S, Ceri V. (2015). Refugees and Mental State of Refugee Children. Middle East Journal of Refugee Studies, 1;1 : 57-76 DOI 10.12738/mejrs.2016.1.1.0003

8. Tufan AE, Karadayı H, Boztaş MH, Nasıroğlu S, Topal, Z, Çakır ED. (2016).  A manic episode due to interaction of antibiotic and steroid treatment in an adolescent with asthma diagnosis: a case report. Journal of Mood Disorders (JMOOD), 6(3), 164-

9. Nasıroğlu Serhat, and Veysi Ceri. "Posttraumatic stress and depression in Yazidi refugees." Neuropsychiatric disease and treatment 12 (2016): 2941.

10. Nasıroğlu Serhat and İrem Damla Çimen. "Forensic reporting of a case of sexual abuse broadcast on periscope." Neuropsychiatric Disease and Treatment 12 (2016): 2073.

11.Gençoğlan S, Hekimoğlu Y, Mutluer T, Özdemir PG, Gümüş O, Durmaz O, Nasıroğlu S, Aşırdizer M. Sociodemographic and clinical characteristics of sexually abused children and adolescents cases living in Turkey's Eastern Anatolia Region. Van Medical Journal.2016:23(4): 318-323.

12.Çimen İ.D, Nasıroğlu S. (2016). Mental Retardation and Mental Health of Mentally Retarded Children. Journal of Pediatric Dentistry-Special Topics, 2(3), 1-6.

13.Gormez V, Kilincaslan A, Ebesutani C, OrengulA.C, Kaya I, Ceri V, Nasiroglu S,  Chorpita B.F. (2017). Psychometric properties of the parent version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a clinical sample of Turkish children and adolescents. Child Psychiatry & Human Development, 48(6), 922-933.(SSCI)

14.Nasıroğlu Serhat,  Semerci Bengi. Mental problems and sociodemographic characteristics in children driven to committing crimes and the preparation of forensic reports. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2017:27.2: 132-138.

15.Gormez V, Kılınçaslan A, Orengul A.C, Ebesutani C, Kaya I, Ceri, Nasiroglu S, Chorpita,B. (2017). Psychometric properties of the Turkish version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale–Child Version in a clinical sample. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27(1), 84-92.

16.Nasıroğlu S. (2017). Psychiatric assessment of child and adolescents in health measure system. Cukurova Medical Journal. 42(3), 484-489.

17.Nasıroğlu S. (2017). Neglect, Abuse and Protection Methods in Refugee Children.Turkiye Klinikleri Journal of Child Psychiatry-Special Topics, 3(3), 214-219.

18. İrem Damla Çimen, Ayşen Coşkun, Serhat Nasıroğlu, Nilay Etiler non-suicidal self-injury and its relationship with family characteristics among adolescents in İzmit, Turkey [Turkish] doi: 10.5455/apd.211669

19.Nasıroğlu S, Semerci B. Mental assessment of girls consulting for early marriage and identifying risk factors. Anatolian Journal of Psychiatry 2017; 18(5):460-467

20.Nasiroglu S, Keskiner O, Tahiroglu A.Y, Avci A. (2017). Judicial psychiatric evaluation in adolescents: a case report. Anatolian Journal of Psychiatry. 18, 5-7.

21.Nasıroğlu S, Ceri V.  Case Report: Differential Diagnosis Of Obsessive-Compulsive Symptoms Confounded By Delusion-Like Fixations and Somatic Symptoms ın an Adolescent. Kocatepe Medical  Journal, 18(4), 157-161.

22. Mutluer  T, Ateş B, Nasıroğlu S, Eray Ş. (2018). Three adolescent cases of a very rare disorder: Tichotemnomania. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-4.

23. Nasıroğlu S, Çeri V, Erkorkmaz Ü, Semerci B. (2018). Determinants of psychiatric disorders in children refugees in Turkey’s Yazidi refugee camp. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-9.

24. Karacetin, Gul, et al. "Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study." Journal of Affective Disorders (2018).

25.Celik G, Tahiroğlu A.Y, Yoruldu B, Varmiş D, Çekin N, Avci A, Nasiroğlu S. (2018). Recantation of Sexual Abuse Disclosure Among Child Victims: Accommodation Syndrome. Journal of child sexual abuse, 27(6), 612-621.

26. Çeri V, Nasiroglu S. (2018). The number of war-related traumatic events is associated with increased behavioural but not emotional problems among Syrian refugee children years after resettlement. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 45(4), 100-105.

27. Çeri V, Nasıroğlu S, Ceri M, Çetin F.Ç. (2018). Psychiatric Morbidity Among a School Sample of Syrian Refugee Children in Turkey: A Cross-Sectional, Semistructured, Standardized Interview-Based Study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 57(9), 696-698.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Tahiroglu AY, Yıldırım V, Fettahoğlu Ç, Çelik GG, Nasiroglu S, Toros F, Özatalay E, Avcı A. Problematic internet use in the psychiatric sample inckuding adolescent. Poster presentation 18. Congress of the International Association for Child Adolescent Psychiatry and Allied Professions. İstanbul April 2008.

2.Nasıroğlu S, Tahiroglu AY, Avcı A, Bıçakçı S. A PANDAS case improved after tonsillectmomy operation. Congress of the International Association for Child Adolescent Psychiatry and Allied Professions. İstanbul. April 2008.

3. Kadak MT, Nasiroglu S, A.Aydın, Prevelance of PTSD, Depression and Anxıety Symptoms Among Adolescents 6 Months After Van-Erciş Earthquake 2011 Poster presentation 21. European Cngress of Psychiatry Nice/France. 2013.(Sözel bildiri )

4. Nasıroğlu S, Ceri V, Erkorkmaz Ü, Semerci B. Pyschiatric Disorders Among Yazidi Child and Adolescent Refugees in Turkey’s Camp. 17th International ESCAP Congress. June 2017. Geneva /Switzerland.(Sözel bildiri) (Başvuru Sonrası).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Nasiroglu S, Tahiroglu A.Y, Ayse A, Sunay F. Kohlear implantasyon Sonrası Ortaya Çıkan Otistik Belirtiler: Bir Olgu Sunumu. Poster Sunumu. 19.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı kongresi. Nisan 2009. Antakya/ Türkiye.

2. Keskiner Ö, Tahiroglu AY, Ayşe A, Öztürk Z, Çelik GG, Nasiroglu S. Çevresel etmenlerin Ruhsal Belirtiler Üzerine Etkileri. Poster Sunumu. 21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Antalya/Türkiye. Nisan 2011.

3. Tahiroglu AY, Keskiner Ö, Avcı A, Öztürk Z, Çelik GG, Nasıroğlu S, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Tedavi Yanıtlarını Etkileyen Durumlar. Poster Sunumu. 21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Antalya/Türkiye. Nisan 2011.

4. Nasıroğlu S, Çelik GG, Tahiroglu. AY Ayşe A. İstismar Olgularının Yatarak Tedavisinde Klinik İzlem Bulguları Poster Sunumu 21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Antalya/Türkiye,2011.

5. Çam P, Fırat S, Çelik GG, Nasıroğlu S, İncecik F, Hergüner Ö.M, Avcı A, Tahiroglu AY. Kronik baş ağrısı olan Çocuklarda Ruhsal Tanılar ve Nöropsikiyatrik Değerlendirme Sonuçları. Poster Sunumu 22.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Abant/Türkiye. 2012.

6. Çam P, Fırat S, Çelik GG, Nasiroglu S, İncecik F, Hergüner ÖM, Avcı A, Tahiroglu AY. Baş Ağrısı olan Çocuklarda Bağlanma Özellikleri ve Ruhsal Tanılar Poster Sunumu 22.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Abant/Türkiye. Nisan 2012.

7. Nasiroğlu S, Kadak MT, Bektas Ş, Gulsen S. Delirium induced with escitalopram: a case report poster presentation 5.th İnternational Congress on Psycopharmacology. Antalya/Turkey. 2013

8. Nasıroglu S. Bir Olgu Sunumu: Baş Ağrısı İle Başvuran Obsesif Kompulsif Bozukluk. 1.Ulusal “Geleceğin Tıbbı” kongresi Sakarya/Türkiye 2014.

9.Nasıroğlu S. Bir Öteki olarak Mülteci Çocuklar. 25.UlusalÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. İstanbul/Türkiye. Nisan 2015.(Panelist)

10. Nasıroğlu S, Ceri V, Semerci B, Yılmaz S, Erkorkmaz Ü, Türkiye’de Beşiri Kampında Yaşayan Ezidi Çocuk Ve Ergen Mültecilerin Ruhsal Durumları . 26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. İzmir ./Türkiye. Nisan 2016.

11. Nasıroğlu S. Teknolojinin İnsan Güdüleri Üzerine Etkileri. 26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. İzmir ./Türkiye. Nisan 2016.(Panelist)

12. Nasıroğlu S. Child travma after natural disaster. 8th International Congress on psychopharmacologythInternationalSymposiumonChildand AdolescentPsychopharmacology.Nisan 2016. (Panelist)

13. Nasıroğlu S, Ceri V. Ezidi Mültecilerde Travma Sonrası Gelişen Posttravmatik Stres Bozukluğu ve Depresyon. Denizli/Türkiye. Aralık 2016 (Sözel bildiri).

14. Nasıroğlu S. Mental Health of Iraq Refugee Children in Turkey’s Refugee Camp. 9th International Congress onPsychopharmacology 5th InternationalSymposium on Child and AdolescentPsychopharmacology. April 2017 Antalya/Turkey.(Panelist)

15. Esra S,Yüksel T,Nasıroğlu S . Aripiprazole Induced Angiodema: A case Report. 27.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. İzmir/Türkiye. Mayıs 2017.(Başvuru Sonrası)

16. Hasan D, Yüksel T, Nasıroğlu S. Unilateral Gynecomasti Following Low Dose Aripiprazole Use In A Child With Atypical Autism. 27.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. İzmir/Türkiye. Mayıs 2017. (Başvuru Sonrası)

17. Oz B,Yüksel T,Nasıroğlu S. Acute Stress Disorder After Dental Shooting: A Case Report. 27.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. İzmir/Türkiye. Mayıs 2017. (Başvuru Sonrası)

Uluslarası Ödüller:

European Psychiatry Association(EPA 2016) En iyi poster ödülü

1.V. Çeri, , Ü. Özer, S. Nasıroğlu. Psychiatric evaluation Ezidi Iraqi refugee children who settle in refugee camp in Turkey European Psychiatry Volume 33, Supplement, March 2016, Pages S196 Abstracts of the 24rd European Congress of Psychiatry http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.456

Bilimsel kongrelerde kitapçığı basılmayan sözel sunumlar.

1. Savaş ve Barış Ortamında Ruh Sağlığı. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VII. İstanbul/Türkiye.5-7 Aralık 2014.

2. 21.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi.Sosyal Travma ve Çocuk Paneli. Oturum Başkanlığı ve Panelist, Çanakkale. Eylül 2015.Çanakkale.

3. Cinsel İstismar Mağduru Çocukta Adli Görüşme Teknikleri ve Mağdur Çocuğa Yaklaşım. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi. 7-9 Ekim 2015. Mersin.

4. Mülteci Ergenler ve Entegrasyon.20.Ergen Günleri Malatya. 12-14 Kasım 2015 

Sempozyum, konferans, kurs gibi ulusal bilimsel toplantılarda kitapçığa basılı olmayan davetli konuşmacı olmak:

1. Rehber Öğretmenlere Yönelik konferans. Van. 30.05.2013.

2. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı “Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerine Yönelik Hizmet içi Eğitim Programında ” Ergenlik Dönemi Özellikleri konferansında eğitici. 02-05 Haziran 2014.

3. Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğünün düzenlediği “ Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Zararlı Etkileri “ konferansta konuşmacı olmak. 10 Mart 2014.

4. Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün düzenlediği Otizm Spectrum Bozukluğu ve Çocuk İstismarları konulu konferansta konuşmacı olmak. 06/09 Mayıs 2014.

5.Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün düzenlediği “ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Çocuk İstismarları “ başlıklı konferansta konuşmacı. 28 Mayıs 2014.

6. Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün düzenlediği “ Otizm ve Çocuk İstismarı” başlıklı konferansta konuşmacı. 18 Eylül 2014.

7. Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün düzenlediği Madde Bağımlılığı ve Çocuk İstismarı konulu konferansında konuşmacı. 15 Eylül 2014.

8. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’nun Çocuk İzlem Merkez’lerinde görev yapacak personele yönelik “ 10. Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı’nda eğitici. 09.13 Şubat 2015.

9. Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün düzenlediği Otizm Farkındalık Konferansı” başlıklı konferansta konuşmacı olmak. 07 Nisan 2015.

10. Yeryüzü Doktorları tarafından düzenlenen “Ruhsal Travmalara Psikosyal Yaklaşımlar “başlıklı eğitimde eğitici. İstanbul.23 Mayıs 2015

11. Cinsel İstismar Mağduru Çocukta Adli Görüşme Teknikleri ve Mağdur Çocuğa Yaklaşım. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 7-9 Ekim.2015

12.Travmatik Yaşantılara Bir Bakış. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 7-9 Ekim.2015

13. Çocuk İstismarı, Görüşme Teknikleri ve Rol Play Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Sakarya. 7 Aralık 2015.

14. II.Psikolojik Danışma Sempozyumu. Boğaziçi Üniversitesi. 2-3 Nisan 2016.

15. Cinsel İstismar ve Dikkat Eksikliği başlıklı konferans. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 2016

16. Mülteci Çocukların Ruhsal Sorunları ve Entegrasyon başlıklı çalıştay . Türkiye’nin Suriyeli Göçmen Çocuklar ile İlgili Eğitim Politikası. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. 01 Şubat 2016 .

17. 5. Uluslarası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı, Mülteci Çocuklar ve Ayrımcılık, Panelist, 16-22 Ekim 2015, İstanbul.

18. 6.Uluslarası Suç ve Ceza Film Festivali Göç,Yoksulluk ve Sağlık. 30-6 Ekim 2016 İstanbul.

19. Savaşın Çocukları. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu. Ankara. 5-6 Mayıs 2007. (Başvuru Sonrası )

20. Çocuk İstismarında İlk Görüşme Teknikleri. Biz Bşir Olursak Her Şey Bin Olur Projesi.T.C Milli Eğitim Bakanlığı&Diyarbakır Bağlar Ram. 2 Haziran 2016. Diyarbakır. (Başvuru Sonrası )

21.Toplumsal Travmalar ve Afette Psikososyal Destek Eğitimi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 15-18 Mayıs 2017. (Başvuru Sonrası)

22. Ruh Sağlığı Gereksinimi Eylem Programı (mhGAP) Eğitimi. Dünya Sağlık Örgütü&Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu.21 -23 Şubat 2017. Ankara.

23. Önce Bilgilen Sonra İlgilen Projesi. Diyarbakır Sur Ram. Mart 2017.
J24. Bismil İlçesinde Psikolojik Danışmanlara yönelik Cinsel İstismar Eğitimi. Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 02. Mayıs 2017. Diyarbakır. 

25. Geleceğin Tıbbı III. Sakarya Üniversitesi III. Ulusal Tıp Kongresi. 6-10 Mayıs 2017. Sakarya. 

26. Otizm Spektrum Bozukluğu il Farkındalık Çalışmaları. Diyarbakır Halk Sağlığı Kurumu. 18-20-21 Temmuz ve 15-17-21 Ağustos(6 ayrı oturum). Diyarbakır. 

27. Ruh Sağlığı Gereksinimi Eylem Programı (mhGAP) Eğitimi. Dünya Sağlık Örgütü&Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu.8-20 Eylül 2017. Ankara.

28. Toplumsal Travmalar ve Afette Psikososyal Destek Eğitimi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 19-22 Aralık 2017.İstanbul.

29.Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanlarına Toplumsal Travmalara Yaklaşım Eğitimi Eğitimi 13-14 Mart 2018 Ankara

30.Temel Düzey Toplumsal Travmalar ve Afette Psikososyal Destek Eğitimi Eğitimi10-13 Nisan 2018 İstanbul

31.Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Programı Eğitimi Eğitici Listesi 07-10 Mayıs 2018 İzmir

32.Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Programı Eğitimi Eğitici Listesi 15-19 Ekim 2018 İzmir

33.28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Travmanın Nörobiyolojisi 9-12 Mayıs. İstanbul.

34.Psikolojik Danışma Rehberlik Uzmanlarına Yönelik Çocuk travmasına Yaklaşım Eğitimi. Erzurum Nisan 2018.

35.Mardin Belediyesi Ruh SağlığI Uzmanlarına Yönelik Çocuk travmasına Yaklaşım Eğitimi. Mardin Nisan 2018

36.10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi. Travma sonrası stres bozukluğunda terapötik yaklaşım. 25-29 Nisan 2018. Antalya

Katıldığı Kurslar


1. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı  Terapi (BDT) Temel Eğitimi, Ceu Salvador, 2016-2017.

2. Çocuk ve Ergenlerde Adli Psikiyatri Uygulamaları. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği. 24-26 Nisan 2012

3.Psikososyal Uygulamalar Temel Düzey Eğitim. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği(APHB). İzmir. 18-21 Haziran 2017.

4.Van-Erciş Sağlık Bakanlığı Çalışanlarını Destekleme ve Yeterlik Geliştirme Eğitim Etkinliği: Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Eğitimi. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği tarafından gerçekleştirilen 3.03 Şubat 2012-07 Nisan 2012.

5.Temel İyi Klinik Uygulamaları Araştırmacı Eğitimi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kocaeli. 17 Ocak 2015

6.Kognitif Davranış Terapilerinde Grup Terapisi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi. 7-9 Ekim 2015. Mersin.

Sadece Katılımcı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

1. MSS Akademisi 2017. Antalya.23-14 Kasım 2007.

2. 1.DEHB Enstitüsü.İstanbul. 15-16 Mart 2008.

3. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. İstanbul. 28-30 Nisan 2008.

4. 14.Ergen Günleri. Ankara. 10-12 Aralık 2009.

5. Ludbeck Anksiyete Enstitüsü. Antalya. 18-20 Aralık 2009

6. IV. DEHB Enstitüsü. İstanbul. 8-9 Ekim 2011

7. 14. Psikiyatri Güz Okulu. Van.31 Ağustos- 4 Eylül 2013.

8. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Konya. 09-12 Nisan 2014.

9.1. Uluslarası Çocuk Koruma Kongresi. İstanbul. 23-25 Ekim 2014.

10. 7th International Congress onPsychopharmacology 3th InternationalSymposium on Child and AdolescentPsychopharmacology. 15-19 Nisan 2015.

11. II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi. Ankara. 11-13 Kasım 2016.

12. Ruh Sağlığı Gereksinimi Eylem Programı Revizyon Çalıştayı. Dünya Sağlık Örgütü& Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 21 Kasım 2017 (Başvuru Sonrası)

13.Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 3 Mart 2017.(Başvuru Sonrası )

Kitap Bölümü çevirisi

1. Klinik El Kitabı Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kulllanımı (2 Bölüm) Prof.Dr.Ayşe AVCI Nobel Kitapevi 2010

2. Kaplan Psikiyatri Bölüm 29.30.Uyarıcı İlaçlar ve Atomoksetin

Yayın Hakemliği
1. Anadolu Psikiyatri Dergisi(SCİ-E).( Başvuru Sonrası )

Hakemlik sayısı : 3

2. Yeni Sempozyum Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi)

Hkemlik Sayısı: 1